Czynnik grzewczy kolektora

Czynnik grzewczy kolektora

Możliwości kolektorów słonecznych wydają się być bardzo wysokie. Widać to już na przykładzie tych, których jakość jest o wiele wyższa od poprzedników. Wymieniamy w tym celu kolektory z parabolicznym zwierciadłem cpc. Są to kolektory, których odpowiedni kształt zapewnia pochłanianie promieniowania z różnego kąta padania, jak i w nocy, za dnia. Mają one możliwość odpowiedniego magazynowania takiej energii, jak i wykorzystania jej do regularnego podgrzewania centralnej wody użytkowej, czy jeszcze wody w basenie. Biorąc pod uwagę czynnik grzewczy kolektora, to tutaj przedstawia się kilka rozwiązań. Występują kolektory z czynnikiem grzewczym wodą, jak i płynem niezamarzającym. W przypadku wody dokładnie widać, że stosuje się w instalacjach solarnych, które działają od późnej wiosny do jesieni. Są to głównie kolektory płaskie. Dlatego przed zimą takie instalacje należy odpowiednio opróżnić, aby woda nie zamarzła, nie uszkodziła rur. Natomiast płyt niezamarzający, glikol, stosuje się w instalacjach całorocznych, działających od wczesnej wiosny, do późnej jesieni. Wykonanie instalacji z takim czynnikiem powinno być związane z wysoką jakością zasobnika. Wtedy nie będzie dochodzi do rozszczelnienia układu, przedostania się szkodliwego płynu do instalacji centralnego ogrzewania, która może być niebezpieczna.