Dofinansowanie instalacji solarnej

Dofinansowanie instalacji solarnej

Uzyskanie pomocy finansowej w trakcie budowy domku jednorodzinnego jest bardzo korzystne dla inwestora. Dlatego należy przekonać się, jak w pełni możemy korzystać z takiej pomocy. Jest ona przede wszystkim dostępna dla określonych elementów budowy, na przykład kolektorów słonecznych. Za ich pomocą mamy możliwość wykorzystać energię alternatywną, w sposób ekologiczny. Gmina w tym kierunku jest w stanie zapewniać inwestorom dofinansowanie na zakup takich kolektorów słonecznych, które zapewnią im podgrzewanie centralnej wody użytkowej. Koszt kolektorów słonecznych wynosi od 5 do 7 tysięcy zł. Dlatego uzyskanie dofinansowania ponad 50% będzie cenną pomocą. Takie instalacje solarne dla wielu mogą okazać się kosztowne. Właściciele domów nie są w ogólne przekonani o możliwościach takiego dofinansowania, które jest w stanie zapewnić im gmina. Takie dofinansowanie instalacji solarnej można uzyskać z kilku źródeł. Na przykład wymieniamy dotacje z gminy. Wynika to z projektu PONE, który jest realizowany ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotyczy on przede wszystkim inwestorów, które modernizują budynki, gdzie planowana jest wymiana starego kotła na nowoczesny. Podczas wymiany towarzyszy zakup kolektorów słonecznych, które gmina jest w stanie pokryć wraz z kosztami montażu.