Dopłata od EkoFunduszu

Dopłata od EkoFunduszu

Dofinansowanie pewnych przedsięwzięć budowlanych wynika z tak zwanych ekofunduszy. Są one także możliwe do wykorzystania w naszym kraju. Dlatego nowe inwestorzy powinni zastanowić się nad możliwością uzyskania takiej pomocy finansowej, która jest w stanie decydować o bezpieczeństwie ich inwestycji. Wpływa to na ogólne zmniejszenie kosztów budowy domków jednorodzinnych. Na przykład dofinansowanie dotyczy zakupu, jak i instalacji kolektorów słonecznych. Ten sposób dofinansowania uwzględnia zarówno nowe projekty, jak i bardziej zaawansowane. Wtedy wydatki finansowe nie będą nas przekraczały 60% kosztów projektu, na dzień złożenia wniosku do ekofunduszu. Wtedy będzie możliwa do uzyskania dopłata z fundacji ekofundusz do kolektorów, jak i instalacji. Taka dopłata nie przekracza 40% kosztów całego projektu. Jednak nie może być ona niższa, niż 50 000 zł. Oznacza to, że wniosek powinien dotyczyć instalacji z kolektorami słonecznymi o łącznej powierzchni, która wynosi przynajmniej 50 m2. Wynika to z powierzchni, gdzie dopłata z ekofunduszu dotyczy instalacji solarnej w domach szeregowych wielorodzinnych, domach, pensjonatach. Działalność takiego ekofunduszu została zakończona w roku 2010. Już nie prezentują się w tym kierunku odpowiednie dofinansowania do instalacji solarnej, które są prowadzone przez jednostkę.