Elementy instalacji solarnej

Elementy instalacji solarnej

Instalacja solarna decyduje o tym, jak przedstawiają się koszty wynikające z ogrzewania centralnej wody użytkowej. Są one o wiele mniejsze, gdy zdecydowaliśmy się na zakup takiej formy instalacji, która w pełni będzie mogła spełnić potrzeby domowników. Ważnym elementem instalacji solarnej jest na przykład przewód rurowy. Ma on za zadanie łączyć kolektory z zasobnikiem centralnej wody użytkowej. Natomiast pompa cyrkulacyjna wymusza obieg czynnika grzewczego, przez wymiennik do kolektora. Potrzebna jest, aby zasobnik pracował w obiegu wymuszonym. Ciekawe możliwości zapewnia czynnik grzewczy, w którym często znajduje się niezamarzający płyt, roztwór glikolu. Czasami okazuje się być nim także woda, stanowiące ryzykowne rozwiązanie. Przecież może ona zamarznąć w układzie, w momencie występowania silnych mrozów. Technologia budowlana zapewnia nam w takich kolektorach słonecznych jeszcze automatykę sterującą. Steruje ona pracą instalacji, jak i przetwarza wszelkie sygnały docierające z czujników temperatury, steruje pompą cyrkulacyjną. Samo naczynie wzbiorcze ma za zadanie wyrównać ciśnienie powstające w takim układzie. Warto wskazać, że budownictwo jest w stanie prezentować nam pewne dotacje wynikające z tworzenia takich instalacji solarnych. Skorzystanie z takich możliwości jest bardzo cenne. Jest w stanie przyczynić się do zmniejszenia kosztów wynikających z budowy całego domku jednorodzinnego.