Fundusz termomodernizacyjny kolektora

Fundusz termomodernizacyjny kolektora

Ciekawą pomoc jest w stanie zapewnić nam bank, aby gwarantować sobie zakup, jak i montaż instalacji solarnych. Cena kolektorów słonecznych przedstawia się do 10 tysięcy zł. Dlatego nie każdy inwestor jest w stanie decydować się na taką technologię budownictwa. O wiele inaczej jest w momencie, kiedy są w stanie zapewnić sobie pomoc w gminy, czy na przykład w banku. Występują odpowiednie banki, które mają na celu zapewnić kredyt na taką inwestycję budowlaną, który ma za zadanie pokryć aż do 50% kosztów takiego kolektora. Dlatego my będziemy musieli jedynie spłacić połowę takiego kredytu, na który się zdecydowaliśmy. Taka forma dofinansowania jest przede wszystkim ukazana dla inwestorów finansujących termomodernizację domu z kredytu zaciągniętego w bankach komercyjnych. Są oni w stanie otrzymać pomoc finansową z państwowego funduszu termomodernizacyjnego. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje tak zwaną premię termomodernizacyjną, która wynosi 25% kwoty kredytu, który jest wykorzystany na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Tam, gdzie inwestor zaciąga kredyt na realizację przedsięwzięcia, to musi najpierw złożyć wniosek kredytowy, następnie wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej i audyt energetyczny budynku. Będzie on przedstawiał podstawę do uzyskania takiego kredytu.