Luksus własnego domu

Luksus własnego domu

Dzisiaj mało kto pozwolić może sobie na taki luksus i zdecydowana większość ludzi otrzymuje z banku odpowiedź negatywną, co mocno ogranicza możliwość przeprowadzenia się przez młodego człowieka do własnego mieszkania a tym bardziej domu. Nikt nie wątpi dzisiaj, że zapaść rynkowa w ogromnej mierze wynika właśnie z tego, że banki przestały tak ochoczo sięgać do portfela. Aktualnie mówi się więc bardzo wiele o przemyśle, który najwięcej zyskiwał na tychże kredytach – budowlanym i motoryzacyjnym. Kredyty na samochody czy domy powodowały bowiem w pierwszej kolejności natychmiastowy skok koniunktury właśnie na tych rynkach. Skoro masowo przybywało klientów dysponujących tysiącami na wykończenie wnętrz czy budowę nieruchomości, natychmiast zarabiały więcej firmy wykończeniowe oraz producenci materiałów budowlanych. Takie finansowanie rozwoju z pieniędzy bankowych jest dość dobrze przyjmowane przez rynek tak długo, jak bankowi klienci nie mają problemów ze spłatą swoich wielkich zobowiązań. Najważniejsze jest niewątpliwie utrzymanie odpowiedniego tempa wzrostu gospodarczego, gdyż w przeciwnym razie bankructwa na jednym rynku niemal natychmiast zaczną przekładać się na fatalne wyniki na innym. I tak, jeśli banki nagle zatrzymają swoją akcję kredytową, natychmiast straty odnotowują firmy budowlane czy wykończeniowe.