Przez tarasy budowlane

Przez tarasy budowlane

Bardzo świetnym elementem mieszkania jest na przykład taras. To zazwyczaj konstrukcja ażurowa, która jest oparta na betonowych stropach, które podtrzymują drewnianą podłogę. W przypadku takiej budowy używa się drewna impregnowanego ciśnieniowo, miejsca styku z betonem należy odizolować przekładką z folii, czy z papy. Wyjątkowo odporne na działanie czynników atmosferycznych jest drewno egzotyczne. Jak powinno się przedstawiać wykonanie takich tarasów drewnianych krok po kroku? Na początku występują prace związane z wykonaniem tarasu drewnianego, dotyczące wykopania dołków pod betonowe stropy. Ich głębokość powinna wynosić około 0,5 m. Sam przekrój dołka może okazać się kwadratowy, wymiary na przykład 30×30 cm. Jego kształt może być także okrągły, wtedy rozstawienie dołków powinno tworzyć siatkę o odstępach 1×1,5 m między słupkami. Wypełnienie dołków następuje poprzez wykorzystanie betonu klasy b15. Powinno ono przedstawia się do poziomu terenu. Kiedy następuje stwardnienie, to montuje się deskowanie, które zapewnia nam wykonanie nadziemnej części słupków. Poza deskowaniem jest możliwość wykorzystania okrągłych szalunków kartonowych, które są przecinane na wymaganą długość, ustawienie betonowych pustaków zasypowych. Metalowe kotwy umieszcza się podczas betonowania w osi słupków zapewniając umocowanie.