Wybór kierownika budowy

Wybór kierownika budowy

Żadna budowa nie może zostać rozpoczęta bez dopełnienia wszystkich procedur, uzyskania pozwolenia z urzędu oraz wybrania i zatrudnienia kierownika budowy. To osoba, która będzie otwierała budowę i prowadziła ją przez wszystkie jej etapy, aż do całkowitego zakończenia. Można powiedzieć, że jest to najważniejsza postać, bez której żadne zadanie nie może zostać zrealizowane. Tym samym konieczne jest by była to osoba kompetentna, przynależąca do Izby Inżynierów oraz oddana swojej pracy. Kierowanie się wyłącznie ceną za usługi jest często popełnianym przez Inwestorów błędem. Niestety, zdarzają się kierownicy, którzy wizytują budowy jedynie przy zakończeniu jakiegoś jej etapu, a to całkowicie wyklucza niwelowanie powstałych nieprawidłowości od razu. Poza tym dobry kierownik budowy będzie nieodzowną pomocą w przypadku wyboru dobrych fachowców czy właściwego doboru materiałów budowlanych. Można mu powierzyć utrzymanie budowy w określonych ramach finansowych, dzięki czemu niejednokrotnie zyskuje się dodatkowe oszczędności, których sam Inwestor nie byłby w stanie znaleźć.