Wykonaj ruszt konstrukcyjny

Wykonaj ruszt konstrukcyjny

Istotna na terenie budowy jest praca związana z rusztem konstrukcyjnym. Musi być on wykonany z impregnowanych, prostych, jak i dobrze wysuszonych listew sosnowych, świerkowych. Nie wykorzystuje się tutaj profili stalowych. Mogłyby on tworzyć liniowe mostki termiczne, gdzie wykrapla się para wodna tworząca zawilgocenie izolacji, jak i ścian budynku. Taka listwy powinny posiadać grubość od 38 do 50 mm, szerokość od 50 do 75 mm. Najlepiej, aby przedstawiały ułożenie w dwóch wzajemnie prostopadłych warstwach. To powoduje, że w miejscu ich styku powstają punktowe mostki termiczne o izolacyjności wiele gorszej, od wełny mineralnej. Dobiera się rozstaw osiowy listew, co wynika od szerokości płyt wełny mineralnej. Wtedy odległość mierzona pomiędzy listwami, to 1 lub 2 cm mniejsza od szerokości wełny. Za pomocą dybli ramowych kotwi się elementy rusztu do ściany. To ciekawe formy tworzenia rusztu konstrukcyjnego, które są w stanie decydować o całym projekcie budowlanym. Inwestorzy dążą do takich rozwiązań, dzięki którym koszty ogrzewania mieszkania będą o wiele niższe. Dlatego w budownictwie mogą zainteresować się wykorzystaniem takich systemów, jak pompa ciepła, kolektory słoneczne. Ich zainstalowanie nie stanowi większych trudności, natomiast sporych nakładów, które zwracają się w przeciągu kilku, czy kilkunastu lat.